Економіка охорони здоров я

Охорона здоровя — один з пріоритетних напрямів державної діяльності. Суспільство і держава відповідальні перед сучасним і майбутніми поколіннями за рівень здоровя і збереження генофонду народу, забезпечують пріоритетність охорони здоровя в діяльності держави.

Держава формує політику охорони здоровя в Україні та забезпечує її реалізацію. Державна політика в сфері охорони здоровя спрямована на реалізацію положень Конституції та законів України щодо забезпечення доступної кваліфікованої медичної допомоги кожному громадянинові України, запровадження нових ефективних механізмів фінансування та управління у сфері охорони здоровя, створення умов для формування здорового методу життя.

Українське законодавство закріплює такі визначальні поняття, як здоровя, його охорона та заклади, медико-санітарна допомога. Здоровя визначається як стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад. Охорона здоровя — це система заходів, спрямованих на забезпечення збереження і розвитку фізіологічних і психологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності людини при максимальній біологічно можливій індивідуальній тривалості життя.

Заклад охорони здоровя — юридична особа будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або її відокремлений підрозділ, основним завданням яких є забезпечення медичного обслуговування населення на базі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників.

Медична допомога — це діяльність професійно підготовлених медичних працівників, спрямована на профілактику, діагностику, лікування та реабілітацію у звязку з хворобами, травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у звязку з вагітністю та пологами. Медичне обслуговування — це діяльність закладів охорони здоровя та фізичних осіб — підприємців, які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку, у сфері охорони здоровя, що не обовязково обмежується медичною допомогою.

Економіка охорони здоров я

У Конституції України в ст. 49 закріплено, що кожен має право на охорону здоровя, медичну допомогу та медичне страхування. Охорона здоровя забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медіко-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоровя медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена.

Основними правилами охорони здоровя в Україні є:

Економіка охорони здоров я

— визнання охорони здоровя пріоритетним напрямом діяльності суспільства і держави;

— дотримання прав і свобод людини і громадянина в галузі охорони здоровя та забезпечення повязаних з ними державних гарантій;

Економіка охорони здоров я

— гуманістична спрямованість, забезпечення пріоритету

загальнолюдських цінностей над національними, груповими або індивідуальними інтересами, підвищений медико-соціальний захист найбільш уразливих верств населення;

— рівноправність громадян, демократизм і загальнодоступність медичної допомоги та інших послуг в галузі охорони здоровя;

— відповідність завданням і рівню соціально-економічного та

культурного розвитку суспільства, наукова обґрунтованість,

опытеніально-технічна і фінансова забезпеченість;

— орієнтація на сучасні стандарти здоровя та медичної допомоги, поєднання вітчизняних традицій і досягнень із світовим досвідом в галузі охорони здоровя;

— попереджувально-профілактичний темперамент, комплексний соціальний, екологічний та медичний підхід до охорони здоровя;

— багатоукладність економіки охорони здоровя і багатоканальність її фінансування, поєднання державних гарантій з демонополізацією та заохоченням підприємництва і конкуренції;

— децентралізація державного управління, розвиток самоврядування закладів та самостійності працівників охорони здоровя на правовій і договірній базі.

Вам это понравится:

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *